Nguồn Ngoài Trời 12V10A/OU

Nguồn Ngoài Trời 12V10A/OU
560.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Input: 110-120V 60Hz AC.129W
         200-240V 50Hz AC
output: DC 12V/24V Dc
Lưu điện xuất : 12V10A / 24V5A
Công suất đầu ra: 120W
Kích thước: 220X105X52 mm (DxRxC). 


Input: 110-120V 60Hz AC.129W
         200-240V 50Hz AC
output: DC 12V/24V Dc
Lưu điện xuất : 12V10A / 24V5A
Công suất đầu ra: 120W
Kích thước: 220X105X52 mm (DxRxC).