Nguồn Led IT-12V/5A/9CH

Nguồn Led IT-12V/5A/9CH
880.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Input:  110-240V 50/60Hz AC
Output:12V DC
Lưu điện xuất: 5A phân thành 4 cổng xuất
Công suất:60W
Bảo vệ quá áp, bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch,bộ lọc phân nhánh,chống sét. Kích thước:235X205X55  mm(DxRxC) Phân 9 Cổng


Input:  110-240V 50/60Hz AC
Output:12V DC
Lưu điện xuất: 5A phân thành 4 cổng xuất
Công suất:60W
Bảo vệ quá áp, bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch,bộ lọc phân nhánh,chống sét. Kích thước:235X205X55  mm(DxRxC) Phân 9 Cổng