Nguồn Led IT-12V/120A/LCH

Nguồn Led IT-12V/120A/LCH
7.700.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Input:110-120V 60Hz AC
        200-240V 50Hz AC
Output:12V/24V/48V DC
Qui cách SP:12V120A/24V40A/48V20A
Kích thước:265X150X115  mm(DxRxC)


Input:110-120V 60Hz AC
        200-240V 50Hz AC
Output:12V/24V/48V DC
Qui cách SP:12V120A/24V40A/48V20A
Kích thước:265X150X115  mm(DxRxC)