Thẻ từ khách sạn RFID 125Khz

Thẻ từ khách sạn RFID 125Khz
Thẻ từ khách sạn RFID 125Khz
15.500₫
Nhà sản xuất Chiến long
Mã sản phẩm

Thẻ từ khách sạn RFID 125Khz

Tần số: 125KHz.
Mã ID: 18 số
Khoảng cách đọc: <10cm
Thời gian lưu dữ liệu: 10 năm
Kích thước: 85.5 x 54 x 0.8mm
Vật liệu: PVC
Số lương 100 cái
bảo hành 12 tháng


Thẻ từ khách sạn RFID 125Khz

Tần số: 125KHz.
Mã ID: 18 số
Khoảng cách đọc: <10cm
Thời gian lưu dữ liệu: 10 năm
Kích thước: 85.5 x 54 x 0.8mm
Vật liệu: PVC
Số lương 100 cái
bảo hành 12 tháng

Thẻ trắng RFID 125Khz thường dùng trong các hệ thông kiểm soát ra vào,  khóa thông minh