Nguồn Ngoài Trời 12V33A/OU

Nguồn Ngoài Trời 12V33A/OU
1.000.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Input: 110-120V 60Hz AC.400W
         200-240V 50Hz AC
output: DC 12V/24V Dc
Lưu điện xuất : 12V33A / 24V16.7A
Công suất đầu ra: 400W
Kích thước: 255X140X60 mm (DxRxC). 


Input: 110-120V 60Hz AC.400W
         200-240V 50Hz AC
output: DC 12V/24V Dc
Lưu điện xuất : 12V33A / 24V16.7A
Công suất đầu ra: 400W
Kích thước: 255X140X60 mm (DxRxC).