Nguồn Ngoài Trời 12V20A/OU

Nguồn Ngoài Trời 12V20A/OU
1.130.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Input: 110-120V 60Hz AC.240W
         200-240V 50Hz AC
output: DC 12V/24V Dc
Lưu điện xuất : 12V20A / 24V10A
Công suất đầu ra: 240W
Kích thước: 235X140X60 mm (DxRxC).


Input: 110-120V 60Hz AC.240W
         200-240V 50Hz AC
output: DC 12V/24V Dc
Lưu điện xuất : 12V20A / 24V10A
Công suất đầu ra: 240W
Kích thước: 235X140X60 mm (DxRxC).