Nguồn Led IT-12V/5A/4CH

Nguồn Led IT-12V/5A/4CH
Liên hệ
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Input: 110-240V 50/60Hz AC
Output:12V DC
Lưu điện xuất:5A phân thành 4 cổng xuất
Công suất:60W
Bảo vệ quá áp, bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch,bộ lọc phân nhánh,chống sét
Kích thước: 165X165X47  mm(DxRxC)


Input: 110-240V 50/60Hz AC
Output:12V DC
Lưu điện xuất:5A phân thành 4 cổng xuất
Công suất:60W
Bảo vệ quá áp, bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch,bộ lọc phân nhánh,chống sét
Kích thước: 165X165X47  mm(DxRxC)