Nguồn Led IT-12V/40A/QA

Nguồn Led IT-12V/40A/QA
1.260.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Input:110-120V 60Hz AC.400W
         200-240V 50Hz AC
Output:12V/24V/48V DC
Qui cách SP:12V40A/24V20A/48V10A
Kích thước: 242X124X65 mm(DxRxC)


Input:110-120V 60Hz AC.400W
         200-240V 50Hz AC
Output:12V/24V/48V DC
Qui cách SP:12V40A/24V20A/48V10A
Kích thước: 242X124X65 mm(DxRxC)