Nguồn Led IT-12V/3A/4CH

Nguồn Led IT-12V/3A/4CH
780.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Input:  110-240V 50/60Hz AC
Output:12V DC
Lưu điện xuất: 3A phân thành 4 cổng xuất
Công suất:40W
Bảo vệ quá áp, bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch,bộ lọc phân nhánh,chống sét. Phân 4 Cổng


Input:  110-240V 50/60Hz AC
Output:12V DC
Lưu điện xuất: 3A phân thành 4 cổng xuất
Công suất:40W
Bảo vệ quá áp, bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch,bộ lọc phân nhánh,chống sét. Phân 4 Cổng