Nguồn Led IT-12V/30A/18CH

Nguồn Led IT-12V/30A/18CH
2.070.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Input: 110-120V 60Hz AC
           200-240V 50Hz AC
Output:12V DC
Lưu điện xuất: 30A phân thành 18 cổng xuất
Công suất:360W
Bảo vệ quá áp, bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch,bộ lọc phân nhánh,chống sét
Kích thước :315x220x60  mm(DxRxC)


Input: 110-120V 60Hz AC
           200-240V 50Hz AC
Output:12V DC
Lưu điện xuất: 30A phân thành 18 cổng xuất
Công suất:360W
Bảo vệ quá áp, bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch,bộ lọc phân nhánh,chống sét
Kích thước :315x220x60  mm(DxRxC)