Nguồn Led IT-12V/20A/18CH

Nguồn Led IT-12V/20A/18CH
1.800.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Input: 110-120V 60Hz AC
           200-240V 50Hz AC
Output:12V DC
Lưu điện xuất: 20A phân thành 18 cổng xuất
Công suất:240W
Bảo vệ quá áp, bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch,bộ lọc phân nhánh,chống sét
Kích thước:315x220x60  mm(DxRxC)


Input: 110-120V 60Hz AC
           200-240V 50Hz AC
Output:12V DC
Lưu điện xuất: 20A phân thành 18 cổng xuất
Công suất:240W
Bảo vệ quá áp, bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch,bộ lọc phân nhánh,chống sét
Kích thước:315x220x60  mm(DxRxC)