Nguồn Led IT-12V/10A/9CH

Nguồn Led IT-12V/10A/9CH
1.332.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Input: 110-120V 60Hz AC
         200-240V 50Hz AC
Output:12V DC
Lưu điện xuất: 10A phân thành 4 cổng xuất
Công suất:120W
Bảo vệ quá áp, bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch,bộ lọc phân nhánh,chống sét
Kích thước:235X205X54  mm(DxRxC)


Input: 110-120V 60Hz AC
         200-240V 50Hz AC
Output:12V DC
Lưu điện xuất: 10A phân thành 4 cổng xuất
Công suất:120W
Bảo vệ quá áp, bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch,bộ lọc phân nhánh,chống sét
Kích thước:235X205X54  mm(DxRxC)