Nguồn 12V IT-12V/8A/LCH

Nguồn 12V IT-12V/8A/LCH
470.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Input:110-240V 50/60Hz AC
Output:5V/12V/24V DC
Qui cách SP:5V20A/12V8.5A/24V4.2A
Kích thước:160X98X42 mm(DxRxC)


Input:110-240V 50/60Hz AC
Output:5V/12V/24V DC
Qui cách SP:5V20A/12V8.5A/24V4.2A
Kích thước:160X98X42 mm(DxRxC)