Nguồn 12V IT-12V/5A/LCH

Nguồn 12V IT-12V/5A/LCH
390.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Input:110-240V 50/60Hz AC
Output: 5V/12V/24V DC
Qui cách SP:5V12A/12V5A/24V3A
Kích thước:160X98X42  mm(DxRxC)


Input:110-240V 50/60Hz AC
Output: 5V/12V/24V DC
Qui cách SP:5V12A/12V5A/24V3A
Kích thước:160X98X42  mm(DxRxC)