Nguồn 12V IT-12V/10A/LCH

Nguồn 12V IT-12V/10A/LCH
500.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Input: 110-120V 60Hz AC
         110-240V 50/60Hz AC
Output:5V/12V/24V DC
Qui cách SP:5V20A/12V10A/24V5A
Kích thước:198X98X42 mm(DxRxC)


Input: 110-120V 60Hz AC
         110-240V 50/60Hz AC
Output:5V/12V/24V DC
Qui cách SP:5V20A/12V10A/24V5A
Kích thước:198X98X42 mm(DxRxC)