Khóa nam châm lực hút Viro VIROTECH600M

Khóa nam châm lực hút Viro VIROTECH600M
1.200.000₫
Nhà sản xuất Viro- ITALYA
Mã sản phẩm CL-15006

Khóa nam châm lực hút Viro VIROTECH600M

Khóa nam châm lực hút
VR-600M - Electromagnetic Lock (600 lbs) - Khóa nam châm đơn lực hút 600 LBS tương đương 300 kgs
- Applicable for glass door, wooden door, fireproof door
- Surface magnet : 250 L x 47 W x 25 H (mm)
- Voltage : 12/24 VDC
Hãng VIRO -ITALYA sản xuất tại Malaisia
Bảo hành 12 tháng


Khóa nam châm lực hút Viro VIROTECH600M

Khóa nam châm lực hút
VR-600M - Electromagnetic Lock (600 lbs) - Khóa nam châm đơn lực hút 600 LBS tương đương 300 kgs
- Applicable for glass door, wooden door, fireproof door
- Surface magnet : 250 L x 47 W x 25 H (mm)
- Strike plate : 180 L x 38 W x 11 H (mm)
- Voltage : 12/24 VDC
- Gross weight : 2 kg.