Sắp xếp theo:

BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ - WIFI MARKETING 4IPNET GIẢI PHÁP MARKETING và THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG.

Giải pháp sử dung Gateway Hardware để cung cấp tính năng Marekting và Thu Thập thông tin người dùng, Hỗ trợ quản lý - truy cập từ xa thông qua WiFi 4IPNET, Giải pháp Hardware Local giúp việc xác thực được nhanh chóng, thời gian thực.