Sắp xếp theo:

GIẢI PHÁP TRUYỀN DẪN WIFI WIRELESS KHOẢNG CÁCH XA 100Km, BĂNG THÔNG CAO

Khoảng cách trền lên đến 100Km Ứng dụng truyền dẫn : Camera, Kết Nối Nội Bộ Doanh Nghiệp, Dầu Khí, Cảng,…
Hỗ trợ công nghệ quản lý đám mây / Local.Công nghệ truyền dẫn chuẩn AC - lên đến 1,5 Gbps.Độ trễ cực thấp (1 - 5ms), liên hệ: 0934115119