Sắp xếp theo:
Đầu ghi hình 8 kênh Dahua DH-XVR4108C-X
- 35%
2.327.000₫ 3.580.000₫
Đầu ghi 4 kênh Dahua DH-XVR5104C-X
- 35%
1.950.000₫ 3.000.000₫
Đầu ghi hình HDCVI Dahua XVR5108HS-X
- 35%
3.289.000₫ 5.060.000₫
Đầu ghi hình HDCVI Dahua XVR5104HS-X
- 35%
2.080.000₫ 3.200.000₫
Đầu ghi hình HDCVI Dahua XVR5104C-X
- 35%
1.950.000₫ 3.000.000₫
Đầu ghi hình HDCVI Dahua XVR4104C-X
- 35%
1.560.000₫ 2.400.000₫
Đầu ghi hình HDCVI Dahua XVR1A08
- 35%
1.690.000₫ 2.600.000₫
Đầu ghi hình HDCVI Dahua XVR1A04
- 35%
1.313.000₫ 2.020.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh 4K DAHUA_HCVR7216AN-4M
- 35%
9.730.500₫ 14.970.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh 4K DAHUA_XVR5216AN-4KL
- 35%
7.865.000₫ 12.100.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh 4K DAHUA_XVR5116H-4KL
- 35%
6.630.000₫ 10.200.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh 4K DAHUA_XVR5108HS-4KL
- 35%
4.030.000₫ 6.200.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh 4K Dahua_XVR5104H-4M
- 35%
2.847.000₫ 4.380.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh 4K Dahua_XVR5104C-4M
- 35%
2.665.000₫ 4.100.000₫
Đầu ghi hình 32 kênh Dahua_XVR4232AN-S2
- 35%
7.280.000₫ 11.200.000₫
Đầu ghi hình 32 kênh Dahua_XVR5232AN-S2
- 35%
9.490.000₫ 14.600.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh Dahua_XVR5216AN-S2
- 35%
5.876.000₫ 9.040.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh Dahua_XVR5116HS-S2
- 35%
5.135.000₫ 7.900.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh Dahua_XVR5108HS-S2
- 35%
2.925.000₫ 4.500.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh Dahua_XVR5104HS-S2
- 35%
1.898.000₫ 2.920.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh Dahua_XVR4116HS-S2
- 35%
2.925.000₫ 4.500.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh Dahua_XVR4108HS-S2
- 35%
1.911.000₫ 2.940.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh Dahua_XVR4104HS-S2
- 35%
1.495.000₫ 2.300.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh Dahua_XVR4108C-S2
- 35%
1.755.000₫ 2.700.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh Dahua_XVR4104C-S2
- 35%
1.313.000₫ 2.020.000₫
Đầu ghi hình 32 kênh 4K DAHUA_XVR5432L
- 30%
17.234.000₫ 24.620.000₫
Đầu ghi hình 32 kênh Dahua_HCVR4232AN-S3
- 30%
11.942.000₫ 17.060.000₫
Đầu ghi hình 24 kênh Dahua_HCVR4224AN-S2
- 30%
9.310.000₫ 13.300.000₫