Camera chống cháy nổ chống ăn mòn muối biển chuyên dùng đặc biệt cho các giàn khoan, tầu biển và Quân sự