Sắp xếp theo:

Camera Cảm ứng nhiệt phát hiện nhiệt khoản cách 500m đến 1km mà camera thông thường không nhìn thấy. Camera phát hiện đối tượng trong bóng đêm, camera sử dụng múc đích quân sự bảo vệ rừng.. Liên hệ 0934115119