Bộ bát dưới lắp khóa chốt cửa kính

Bộ bát dưới lắp khóa chốt cửa kính
315.000₫
Nhà sản xuất Viet Nam
Mã sản phẩm CL-130-1

Bộ bát dưới lắp khóa chốt cửa kính
Bộ Bát dưới : dùng cho cửa kính chưa có gắn bát
Làm bằng Inox chống cao cấp
Bảo hành 05 năm


Bộ bát dưới lắp khóa chốt cửa kính

Bộ Bát dưới : dùng cho cửa kính chưa có gắn bát

Làm bằng Inox chống cao cấp

Bảo hành 05 năm